Wszystkie pola są wymagane.

Logowanie

Program w szkole

Zadaniem programu Zostać przedsiębiorczym jest przygotowanie uczniów gimnazjum do planowania i realizacji projektów uczniowskich.

Realizację programu najlepiej rozpocząć w klasie pierwszej, w pierwszym semestrze, przeznaczając na ten cel np. 15 godzin (np. tzw. kartowych, godzin z wychowawcą) w pierwszym semestrze. Po takim przygotowaniu uczniowie mogą przystąpić do realizacji różnorodnych projektów, a nauczyciel korzystając z zaproponowanych materiałów będzie pełnił rolę wspierającego moderatora. Warto zachęcać uczniów do pracy nad kolejnymi projektami w następnych latach, by mieli szansę podejmowania różnych ról w zespole, doświadczania sukcesów i porażek związanych z wykonywanym zadaniem.

Kształtowanie nawyków i zachowań pożądanych przy realizacji projektów będzie prowadziło do doskonalenia umiejętności przedsiębiorczych uczniów.
Dostępny dla nauczyciela notes wychowawcy pozwoli na monitorowanie zachowań wychowanków, a dostępne w nim analizy ułatwią planowanie pracy wychowawczej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, szkoła lub placówka osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

Powyższe rozporządzenie wskazuje na konieczność realizacji przez szkołę między innymi następujących zadań:

  1. Planowanie, analizowanie i modyfikowanie podejmowanych działań wychowawczych zgodnie z potrzebami uczniów oraz z ich udziałem.
  2. Podejmowanie przez uczniów samodzielnych różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju.
  3. Realizowanie działań zainicjowanych przez uczniów.
  4. Prowadzenie działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych.
  5. Współpraca ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

Program Zostać przedsiębiorczym wspomaga szkołę w realizacji powyższych zadań oraz w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej, a także inspiruje i intensyfikuje procesy służące doskonaleniu prac ukierunkowanych na rozwój uczniów, a tym samym pomaga wypełniać wymagania we wskazanych obszarach dla osiągnięcia przez szkołę poziomu A.
 

Materiały do pobrania
więcej
Konferencja upowszechniająca - kliknij na "więcej" i zobacz galerię zdjęć
 
więcej
Film
więcej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego