Wszystkie pola są wymagane.

Logowanie

Elementy produktu finalnego

1. Program nauczania Zostać przedsiębiorczym wraz z pakietem dydaktycznym 
Został opracowany tak, aby nauczyciele mieli możliwość elastycznego doboru szczegółowych celów edukacyjnych w zależności od warunków realizacji programu oraz zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów/uczennic, a także by mogli zgodnie z cyklem działania zorganizowanego wspierać uczniów/uczennice i podnosić efektywność ich działań, podejmowanych podczas przygotowywania i realizacji projektów edukacyjnych. 

Program nauczania (*.pdf)
Opinie o programie: Opinia 1 (*.pdf), Opinia 2 (*.pdf), Opinia 3 (*.pdf)

2. Warsztat szkoleniowy e-learningowy dla nauczycieli/nauczycielek
Przygotowuje do korzystania z zasobów platformy przy realizacji programu Zostać przedsiębiorczym. Zawarte w nim treści obejmują: opis idei programu, znaczenie prowadzenia systematycznych zajęć dydaktycznych kształtujących umiejętności przedsiębiorcze, rolę nauczyciela podczas realizacji przedsięwzięcia uczniowskiego i dobór zadań edukacyjnych wspierających ucznia w realizacji projektu. Całość warsztatu (w dwóch częściach) jest umieszczona na platformie. Część I to Przygotowanie uczniów/uczennic do podejmowania i realizacji projektu uczniowskiego z modułami: O programie, Rola nauczyciela, Poznanie zespołu klasowego, Budowanie zespołu,  Komputerowe wsparcie wychowania, Projekt uczniowski. Część II to warsztaty Towarzyszymy uczniom w podejmowaniu decyzji i realizacji projektu uczniowskiego z modułami: Generowanie i realizacja pomysłów, Podejmowanie decyzji, Działanie i jego dokumentacja, Prezentacja i ocena projektu, Podsumowanie projektu, Projekt w praktyce. Wszystkie moduły mają podobną strukturę i składają się z takich samych elementów, zapisanych w następujących zakładkach: cele, wprowadzenie, decyzja, opinia, test, ocena, podsumowanie.  

3. E-notes – elektroniczny notes wychowawcy
To narzędzie wspierające pracę wychowawcy w zakresie monitorowania uczniów w obszarach: ich aktywności, umiejętności współpracy w zespole i ewentualnych problemów, umiejętności interpersonalnych bądź ich braku. Może być też wykorzystane do zbierania dodatkowych spostrzeżeń dotyczących zachowań i innych umiejętności wychowanków. Zawiera on również informacje o projektach uczniowskich realizowanych pod opieką wychowawcy. Korzystający z e-notesu wychowawca może sporządzić raporty zbiorcze dla klasy i indywidualne dla ucznia obrazujące zmiany kształtowanych umiejętności.

4. Interaktywny pakiet programów komputerowych dla uczniów/uczennic gimnazjum: Jestem – mogę być (JMB)
Pozwala im na dokonanie samooceny (Poznaj siebie), na wskazanie kroków kształtujących ich umiejętności w obszarach: komunikacji (Komunikacja), motywacji (Motywacja), gospodarowania czasem (Czas), tworzenia budżetu (Budżet), funkcjonowania w zespole (Zespół) oraz planowania przyszłości, w tym zadania dotyczące wyboru kierunku dalszego kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem zawodów potrzebnych w gospodarce opartej na wiedzy (Kim mogę być?).

5. Interaktywny program komputerowy dla uczniów /uczennic Działamy razem (DR)
Znajduje się w zakładce Projekty. Wspiera planowanie, monitoring i dokumentowanie realizacji projektów uczniowskich oraz umożliwia prowadzenie dokumentacji projektowej, zdalne monitorowanie realizacji działań projektowych, dokonywanie samooceny uczestników projektu, oceny przez zespół projektowy oraz oceny przez nauczyciela/nauczycielkę, i wydruk karty projektu. Wszystkie wprowadzone projekty zostają upowszechnione w zakresie podstawowych danych (metryczka) oraz prezentacji podsumowującej.

Materiały do pobrania
więcej
Konferencja upowszechniająca - kliknij na "więcej" i zobacz galerię zdjęć
 
więcej
Film
więcej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego