Wszystkie pola są wymagane.

Logowanie

Program

Program konferencji
Zostać przedsiębiorczym – innowacyjny program dla gimnazjum 

Dom Towarzystwa Kredytowego
ul. Pomorska 21, 90-202 Łódź 
25 marca 2014 r.
 
10:00 - 11:00 Rejestracja  uczestników
11:00 - 11:10 Uroczyste otwarcie konferencji – Danuta Raczko, Wiceprezes Fundacji  Młodzieżowej  Przedsiębiorczości – Lidera Projektu
11:10 -  11:30 Kształtowanie postaw  niezbędnych w pracy zawodowej  
Wykład wprowadzający  - dr Barbara Ober - Domagalska, Uniwersytet Łódzki
11:30 -  12:00 Prezentacja pakietu multimedialnego Zostać przedsiębiorczym  
- Konsultant metodyczno-merytoryczny programu, 
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości/td>
12:00 – 12:30 Dlaczego warto realizować program Zostać przedsiębiorczym w gimnazjum?
- Przedstawiciele odbiorców testujących program
12:30-  12:50 Program Zostać przedsiębiorczym w praktyce szkolnej - Przedstawiciel Partnera Projektu - ekspert ds. monitoringu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
12:50 – 13:20 Przerwa na kawę
13:20 – 14:10 Równoległe panele dyskusyjne
Panel A nt.  Program Zostać przedsiębiorczym i jego miejsce w szkole w świetle wymagań  i przepisów MEN 
Moderator: Elżbieta Paciejewska–Stolarz, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi 
Zadaniem tego panelu jest odpowiedź na pytanie,  jak program Zostać przedsiębiorczym  może być wykorzystany w szkołach, w szczególności podczas przygotowania uczniów do realizacji projektów uczniowskich.
Panel B nt.  Istota i  wykorzystanie  obserwacji zachowań uczniów w planowaniu pracy wychowawczej szkoły, czyli nauczyciel prawie doskonały.
Moderator:  Małgorzata Sobkowicz, Kierownik projektu, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Treścią tego panelu jest ukazanie znaczenia obserwacji uczniów i wykorzystania sytuacji wychowawczych podczas realizacji różnych zadań edukacyjnych, w tym przygotowywania projektów uczniowskich dla trafnego planowania pracy wychowawczej szkoły.
Panel C nt.  Prezentacja projektów uczniowskich.
Moderatorzy: Marek Lipiec, Magdalena Jankun - regionalni eksperci projektu uczniowskiego
Istotą tego panelu jest ukazanie możliwości projektu uczniowskiego w zakresie podejmowania ciekawych przedsięwzięć klasowych lub szkolnych oraz prezentowania ich efektów.
14:10 Posumowanie konferencji. Wystawa - prezentacja projektów uczniowskich.
14:40 Obiad

Liczba miejsc na konferencję jest ograniczona, a materiały konferencyjne zostaną przygotowane tylko dla zgłoszonych wcześniej uczestników.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do 5 marca br.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego